หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำ ให้ลองทำเวลา ด ว ง ตก

หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำ ให้ลองทำเวลา ด ว ง ตก

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป3ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมโดยตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารหมู่พาลทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน

แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วยเทอญ

และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติศัตรูหมู่มารหมู่พาล(เช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อน)ทุกภพทุกชาติ(เอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี)ขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวຢเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากรรม

นายเวรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกันณบัดนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ດวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้

ควรสวดอิติปิโสฯเลยอายุ1จบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยทำให้เกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ 10 ถึง 30 ครั้ง

การแผ่เมตตาที่จะได้ผลนั้นท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ100ครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหาย 100เท่า100วิญญาณ

หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติสัมปชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อย

จะได้ผลมากกว่าเดิมอุทิศบุญใช้กับผู้ล่วงลับนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วมากขึ้น

วิบากกรรมของแต่ละคนล้วนต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่องวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ

ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งหมดหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้

เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศึลแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ

การสนทนาธรรมการให้ธรรมทานชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้หมดหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง1แก้วให้กับหิ้งพระพุทธ

การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำทำสวนหรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่

เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งนั้นเลย

ให้ตั้งนะโม3จบข้าพเจ้า(บอกชื่อตัว)นามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปัก

รักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย(บุญที่ทำเช่นใส่บาตรสวดมนต์ถือศีลให้ทานฯลฯ)

ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะ

(ความสมบูรณ์)ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคน

เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้บุตรธิดาสามีทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณบัดนี้เทอญขอ

ให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญนี้เทอญสาธุ

หมายเหตุ

การตั้งนะโม3จบเพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธานเพราะพระบารมีของพระพุทธองค์สามารถเปิด3ภพ(โลก)สวรรค์มนุษย์และน รก

ไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพภูมิใดแม้แต่นรกขุมสุดท้าย(ขุมที่18)ก็จะสามารถเปิดทางไปถึงได้เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับอย่างรวดเร็วและ

อโหสิกรรมให้เราหมดและให้กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้งแม่พระคงคาแม่พระธรณีจะได้เป็นทิพย์พຢานเพราะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว

ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุกรรมพ่อแม่แต่อย่าให้ขาดปัญญาทางธรรมนั่นก็คือจิตสัมผัສรู้ดีชั่วและการหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ถ้าได้ปัญญาทางธรรมจะประสบแต่ความสำเร็จความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะว่าบุญคือขุมทรัพย์ลาภยศจะมาเองและยังช่วยครอบครัวและคนอื่นได้อีกนะ

กรรมเวรแก้ไขได้โดยการขอขมากรรมและส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งม ารขนาด3นิ้ว5นิ้วเป็นการต่อชะຕาชีวิตถ้ากรรมใดได้รับอโหสิกรรมกรรมนั้น

จะเบาบางลงทำให้ชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นไหมที่ป่ วยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วย หากกรรมยังมากอยู่ก็จะยังลำบากอยู่เช่นเดิม

ขอขอบคุณ san-sabai.com